Sözlerin Soyağacı summary ↠ 8

review Sözlerin Soyağacı

Sözlerin Soyağacı summary ↠ 8 Î Sözlerin Soyağacı çağdaş Türkçenin etimolojisi konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışmadır Günümüz Türkçesinde kullanılan 13000'den fazla kelimenin kökeni titizlikle araştırılmış ve tutarlı bir leksikolojik anlayışla okura sunulmuştur Her kelimenin TürkO dildeki kökleri en eski yazılı kaynaklara dek izlenmiştir Yüzlerce kelimeye ilişkin yaygın yanlış inançlar düzeltilmiştir Türk sözlükçülüğünde yüz yıldan beri kendini duyuran bir eksiğin giderilmesi yönünde bu eserin önemli bir adım olduğuna inanıyoruzSözlüğün dördüncü basımı çoğu son yıllarda kullanıma giren yeni kelimeler olmak üzere 550 dolayında yeni madde başı içermektedir Türkçe kelime.

free read Ö eBook, ePUB or Kindle PDF ô Sevan Nişanyan

Sözlerin Soyağacı çağdaş Türkçenin etimolojisi konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışmadır Günümüz Türkçesinde kullanılan 13000'den fazla kelimenin kökeni titizlikle araştırılmış ve tutarlı bir leksikolojik anlayışla okura sunulmuştur Her kelimenin Türkçe metinlerde kayda geçtiği en erken tarih yıl veya yüzyıl olarak belgelenmiştir Yabancı dillerden alınmış olan kelimelerin.

Sevan Nişanyan ô 8 characters

Sözlerin SoyağacıLerin ilk kaydedildiği tarihi belgeleme çalışması bu basımda tatmin edici bir düzeye ulaşmıştır Türkçe kökenli kelimelerin morfolojik yapısı daha ayrıntılı olarak ele alınmış ve Türkçe yapım eklerine dair bir bölüm eklenmiştir Arapça gramerdeki bazı hatalar düzeltilmiştir İki yüze yakın kuşkulu ve yanlış etimoloji gözden geçirilmiş içeriğe ve sunum biçimine ilişkin binlerce düzeltme yapılmıştı.